Members
HOME | Members
All members (Apr. 1, 2017)
Staffs
Toshihide Yamashita Professor and Chairman Greeting
Takahide Itokazu Associate Professor
Yuki Fujita Assistant Professor
Fumitaka Kimura Associate Professor
Ken Matoba Assistant Professor
Hiroshi Tsujioka Assistant Professor
Yousuke Ohtake Assistant Professor
Kana Harada Assistant Professor
Hiroshi Nakagawa Assistant Professor
Atsushi Sasaki Assistant Professor
Hirotoshi Kataoka Assistant Professor
Shinji Tanaka Assistant Professor
Keiko Miwa Assistant Professor
Shosuke Iwamoto Assistant Professor
Satoshi Hamano Assistant Professor
Toke Jost Isaksen Assistant Professor
Chitose Okamura Secretary
Hiroko Nishihara Secretary
Keiko Kiso Secretary
Yuuko Fukumitsu Secretary
Makoto Ohzeki Technician
Rieko Matsuzaki Technician
Kaori Ikuma Technician
   
Junko Murata Associate Professor
Graduate Students
Fuzuki Ueda D4
Toru Nakanishi D4
Masumi Mori D4
Yuka Honjou D4
Machika Hamaguchi D3
Shinichiro Hiraga D3
Nao Shibuya D3
Wakana Oda D3
Hisaaki Suzuka D3
Yuuki Nakazato D3
Hisao Miyajima D2
Ayaka Yamaguchi D2
Iyo Yorifuji D1
AHMED KHALID D1
Akiko Kobayashi M2
Hironobu Takaya M2
Hiroki Uno M1
Yoshiko Ohtsuka M1
Kyouka Manabe M1
Nanano Mizuta M1
Students
Koichi Sakai 5
Kouji Kobayashi 5
Naoki Sada 4
Yasunari Ohkouchi 3
Hideaki Takaoka 3
Sakura Hosen 2
OB, OG
Syougo Tanabe
Maki Hoshiko
Rieko Muramatsu(Ikeda)
Mariko Nishibe
Meiko Hagihara
Takanori Fukunaga
Moe Yamada
Akino Nakasone
Shouhei Saito
Takashi Tanaka
THOMASIAN Nicole Marie
Mariko Kuroda
Yoshitaka Kanemitsu
Kanako Tokuda
Suxiang Zhang
Yasufumi Hayano
Kei Fujiwara
Tomohiko Ozaki
Akihiro Kyoutou
Xuemei Jin
Yuriko Kimura
Ryousuke Fujiki
Masashi Fujitani
Mitsuharu Endo
Youichi Oshima
Xiaoxiang Liu
Masaaki Kouda
Tatsuhide Tanaka
Sakiko Fujii
Sachiko Lee
Shusaku Omoto  
Yusuke Okamura  
Ryo Ohara
Kazuhiro Yoshimura
Ryoichi Ohara
Mari Kitayama
Syuzo Miyake
Masaki Ueno
Yuka Nakamura
Dai Kurihara
Chisato Takahashi
Noriko Uesugi
Hiroshi Ishii
Ryouhei Sato
Megumi Onishi
Lelia Vasquez
Pagetop