Members
HOME | Members
All members (Feb. 25, 2019)
Staff
Toshihide Yamashita Professor and Chairman Greeting
Takahide Itokazu Associate Professor
Yuki Fujita Associate Professor
Fumitaka Kimura Associate Professor
Hiroshi Tsujioka Assistant Professor
Yousuke Ohtake Assistant Professor
Hiroshi Nakagawa Assistant Professor
Oluwaseun Fatoba Assistant Professor
Toru Nakanishi Assistant Professor
Abdellatif ABBAOUI Assistant Professor
Shinichiro Hiraga Assistant Professor
Nao Shibuya Assistant Professor
Tsubasa Ueda Assistant Professor
Atsushi Sasaki Assistant Professor
Hirotoshi Kataoka Assistant Professor
Shinji Tanaka Assistant Professor
Keiko Miwa Assistant Professor
Takeshi Hirata Assistant Professor
Shosuke Iwamoto Assistant Professor
Chitose Okamura Secretary
Hiroko Nishihara Secretary
Yuko Fukumitsu Secretary
Ikuko Kashiwagi Technician
Junko Murata Associate Professor
Graduate Students
Iyo Yorifuji D3
AHMED KHALID D3
Hiroki Uno D1
Takeru Furumiya D1
Hong Bin D1
Shinya Yamamoto D1
Fuzuki Ueda
Yuko Morita M2
Nana Norikami M1
Masato Hori M1
Students
Naoki Sada 6
Sakura Hosen 4
OB, OG
Toke Jost Isaksen
Hisao Miyajima
Yuuki Nakazato
Hisaaki Suzuka
Ayaka Yamaguchi
Yoshiko Ohtsuka
Kyouka Manabe
Nanano Mizuta
Kana Harada
Ken Matoba
Machika Hamaguchi
Hironobu Takaya
Shougo Tanabe
Maki Hoshiko
Rieko Muramatsu(Ikeda)
Mariko Nishibe
Meiko Hagihara
Takanori Fukunaga
Moe Yamada
Akino Nakasone
Shouhei Saito
Takashi Tanaka
THOMASIAN Nicole Marie
Mariko Kuroda
Yoshitaka Kanemitsu
Kanako Tokuda
Suxiang Zhang
Yasufumi Hayano
Kei Fujiwara
Tomohiko Ozaki
Akihiro Kyoutou
Xuemei Jin
Yuriko Kimura
Ryousuke Fujiki
Masashi Fujitani
Mitsuharu Endo
Youichi Oshima
Xiaoxiang Liu
Masaaki Kouda
Tatsuhide Tanaka
Sakiko Fujii
Sachiko Lee
Shusaku Omoto  
Yusuke Okamura  
Ryo Ohara
Kazuhiro Yoshimura
Ryoichi Ohara
Mari Kitayama
Syuzo Miyake
Masaki Ueno
Yuka Nakamura
Dai Kurihara
Chisato Takahashi
Noriko Uesugi
Hiroshi Ishii
Ryouhei Sato
Megumi Onishi
Lelia Vasquez
Pagetop