Integrative Physiology
Graduate School of Medicine & Frontier Biosciences, Osaka University 生命を支える電気信号:分子からシステムへ
TOP > member

Lab member

2017/4/1

Professor
Yasushi Okamura
Associate Professor
Yuichiro Fujiwara
Lecture
Hidekazu Tsutsui
Assistant Professor
Tomomitsu Miyoshi
Yoshihumi Okochi
Takahumi Kawai
Akira Kawanabe
Research Assistant
Tomoko Yonezawa
Kumi Takemura
Yoko Gotoh
Yuka Jinno
Secretary
Mayu Yoshida
Student
Hiroki Arima
Adisorn Ratanayotha
Shoki Tatsumi
Masaki Hashimoto
Natsuki Mizutani
Naoyuki Yamamoto
Kento Kayama
OB・OG
Mari Sasaki
Tatsuki Kurokawa
Hiroko Okuda
Joshua Mutua
Ai Segawa
Hajime Sawai
Souhei Sakata
Tamiko Iizuka
Yuka Jinno
Yuko Furukawa
Masafumi Inaba
Megumi Kobayashi
Claudio Tiecher
Makoto Matsuda
Yuka Miyoshi
Shoki Tatsumi

Photo

April 2012 @Suita campus, Osaka University

photo